[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
nakhu.go.th

 

 
 

   

 

   

 

 
 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 24/พ.ค./2562 )
    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 24/พ.ค./2562 )
    
ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562 ( 23/เม.ย./2562 )
    เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาและความต้องการต่างๆในพื้นที่และให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่นๆ
เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ( 19/เม.ย./2562 )
    เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะ ( 27/มี.ค./2562 )
    การคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดการใช้ขยะในชุมชน
การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2562 ( 21/ก.พ./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูได้เชิญประชาชนทุกหมู่ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 'การคัดแยกก่อนทิ้ง' 
โครงการถนนสวย คลองใส หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( 20/ก.พ./2562 )
    ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดถนนและลำคลองในพื้นที่ตำบลนาคู 
ภาพตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบต. โพธิ์สามต้น ( 20/ก.พ./2562 )
    คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น ได้ศึกษาดูงานเรื่อการบริหารจัดการขยะบ้านห้วยรี หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกวันพุธ 09.00-12.00 ( 22/มี.ค./2561 )
    กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกวันพุธ 09.00-12.00 วิทยากรโดย สารวัตรตุ้ย สภ.ผักไห่ เรื่องภัยจากโลกออนไลน์ แก๊งส์คลอเซ็นเตอร์ 22/03/2561
หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ( 19/มี.ค./2561 )
    หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันพุธที่28 กุมภาพันธ์ 2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 22 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th