โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

 

สำนักปลัด

 

 
   

   
   

นายวีรวัฒน์ ปิ่นทอง

   
   

ปลัด อบต.นาคู

   
         
       
         
   
รองปลัด อบต.นาคู
   
         
       

 

นางสาวลภัสรดา ในจิตร

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 

 

 

 

     
นายสุพัฒน์ การสมพจน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
  บุคลากร  
นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา สุขเกษม

นางสาวชนาภา ฤกษ์บุรุษ

นางสาวศศิรดา แสงลับ

นางสาวน้ำทิพย์ ราชา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยบุคลากร

 

 

 

 

 

นางสาวทวี ทวนทอง

นายบำรุง แก้วพันลึก

นายเอนก คงพนัส

นายสมหมาย สะใบแพร

นายแป้ง ยอดขำ

แม่บ้าน

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

ยามรักษาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th