สถานที่น่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยว อบต.นาคู
 

วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th