ผลการดำเนินการงบเงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2555

ผลการดำเนินการงบทรัพย์สิน ณ.วันที่ 30 กันยายน 2555

ผลการดำเนินการงบรายรับขรายจ่าย 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผลการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนหมู่ที่ 1

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552