( นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

 

 

 

 

รายงานแผ่นดินไหว

GIS

NWP Model

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม

เส้นทางเดินพายุ

เตือนภัย

ข้อมูลลุ่มน้ำ

แผนที่อากาศ

 
 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th